Inhoud van het programma is uitgebreid!

Het programma bestaat nu uit tien psycho-educatieve bijeenkomsten ( was acht). We hebben het programma uitgebreid met een bijeenkomst met een ergotherapeut en een bijeenkomst met een diëtiste!

Daarnaast zijn er tweemaal per week fysieke trainingen, verspreid over een periode van 3 maanden.

Het Herstel & Balans Nazorg groepsprogramma begeleidt deelnemers om na een intensieve periode van behandeling, een nieuwe balans te vinden op verschillende leefgebieden. Dit om uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Intake

U start met een intake bij zowel de oncologisch maatschappelijk werkers, als bij de fysiotherapeut. In overleg met u wordt bekeken of dit programma bij u past. Daarna wordt gezamenlijk met u uw persoonlijke doelen besproken en vastgesteld.

Gespreksbijeenkomsten

Het psycho-educatieve programma bestaat uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden gegeven onder leiding van twee oncologische maatschappelijk werkers. Thema’s zijn onder andere vermoeidheid, verwerking, omgaan met spanningen, angst, de gevolgen van kanker, relaties en werk. Twee bijeenkomsten worden verzorgd door een ergotherapeut en een diëtiste. Het programma heeft tot doel het psychosociaal functioneren te verbeteren na de diagnose en behandeling van kanker en de sociale en maatschappelijke re-integratie te bevorderen.

Fysieke trainingen

De fysieke training helpt u o.a. om uw kracht en conditie te verbeteren en om weer plezier en vertrouwen in het lichaam te krijgen. In die drie maanden krijgt u fitnessoefeningen en verschillende Sport- en Spelvormen (niet prestatief!) Aan het einde van de intake, formuleren wij gezamenlijk uw persoonlijke doelen en uw einddoel. U oefent op uw eigen niveau onder leiding van een oncologische fysiotherapeut.

Dit programma wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd door Fysiotherapie Jacobslaan Nijmegen of ION, zie www.ion-nijmegen.nl

 

Wordt het programma vergoed?
Het programma wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.
Bekostiging vindt veelal plaats door werkgevers, (arbeidsongeschiktheid)verzekeraars, sponsors of door de deelnemers zelf.
Het programma wordt voor vrijwel alle deelnemers geheel of gedeeltelijk door de werkgever bekostigd!
Wilt u of uw werkgever hier meer over weten, neem dan contact met ons op.