Herstel en Balans Nijmegen

Herstel en Balans Nijmegen verzorgt een nazorg groepsprogramma voor mensen die na een periode van ziekte en behandeling na kanker 

een nieuw evenwicht willen vinden op verschillende levensgebieden.

Op deze site kunt u de informatie hierover vinden. 

Herstel en Balans Nijmegen is een maatschap zonder winstoogmerk.

Reacties deelnemers aan het nazorggroepsprogramma:

" Iedereen die getroffen wordt door kanker zou de kans moeten krijgen om met dit zinvolle programma mee te kunnen doen!

" Ik zag wel wat op tegen een groepsprogramma, maar juist de lotgenoten hebben het verschil gebracht.

  Het samen delen en sporten heeft mij weer in mijn kracht gezet."

 " Patiënten zouden standaard op de hoogte gebracht moeten worden van deze mogelijkheid 

   tot herstel en re-integratie na kanker!"

"  Dit programma zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, het maakt je fysiek sterker en metaal

   weerbaarder. Er is ook tijd voor plezier!"

Nieuwe groep is gestart op 6 maart 2020!

In samenwerking met fysiotherapie Maasstate Druten zijn we op 6 maart 2020 gestart met een nieuwe groep.

Ook interesse in deelname aan ons programma? De eerste aanmeldingen voor het najaar zijn al binnen! 

Bij voldoende deelname willen we in Nijmegen en in Druten starten.

I