Herstel en Balans Nijmegen

Herstel en Balans Nijmegen verzorgt een nazorg groepsprogramma voor mensen die na een periode van ziekte en behandeling na kanker 

een nieuw evenwicht willen vinden op verschillende levensgebieden.

Op deze site kunt u de informatie hierover vinden. 

Herstel en Balans Nijmegen is een maatschap zonder winstoogmerk.

Reacties deelnemers aan het nazorggroepsprogramma:

" Iedereen die getroffen wordt door kanker zou de kans moeten krijgen om met dit zinvolle programma mee te kunnen doen!

" Ik zag wel wat op tegen een groepsprogramma, maar juist de lotgenoten hebben het verschil gebracht.

  Het samen delen en sporten heeft mij weer in mijn kracht gezet."

 " Patiënten zouden standaard op de hoogte gebracht moeten worden van deze mogelijkheid 

   tot herstel en re-integratie na kanker!"

"  Dit programma zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, het maakt je fysiek sterker en metaal

   weerbaarder. Er is ook tijd voor plezier!"

Programma voorjaarsgroep is weer gestart!

Na vanwege Corona tijdelijk gestopt te zijn, zijn we op 4 juni zijn we weer gestart met het volledige programma, dus de fysio- en de gespreksbijeenkomsten. 

Aanmelden voor het najaar is nu mogelijk.

De eerste aanmeldingen zijn al weer binnen. We proberen in het najaar te starten in Nijmegen en Druten.

Interesse? Meld je aan of vraag informatie aan. Bellen kan ook!