Herstel en Balans nazorggroepsprogramma.

 

In Nederland hebben ongeveer 800.000 mensen kanker. Dat aantal neemt in de komende jaren toe. 

Oorzaak: Een verbeterde diagnose en behandeling en het feit dat we steeds langer leven. Kanker blijft echter een ingrijpende ziekte, die je leven fors overhoop kan halen!

Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10  curatief behandelde kankerpatiënten na het stoppen van de behandeling, langdurig met restklachten kampt.

Het gaat vooral om fysieke klachten als vermoeidheid, conditieverlies en psychosociale problemen zoals emotioneel zijn, concentratieverlies, zich angstig en onrustig voelen, enz.

Vaak is er sprake van een gecombineerde verminderde fysieke en mentale belastbaarheid.

In 1996 ontstond het eerste herstelprogramma in Nederland. In 2010 waren er zo'n 68 locaties waar een herstelprogramma werd aangeboden. 

Tot 2018 is het nazorggroepsprogramma met veel succes door een regionaal ziekenhuis uitgevoerd. Zij zijn echter om financieringsredenen met het programma gestopt.

Herstel en Balans Nijmegen wil dat dit zinvolle programma niet verloren gaat voor de kankerpatiënten die daar behoefte aan hebben en maakt hiermee een doorstart.

Het programma wordt door medewerkers uitgevoerd, die dit in het verleden ook verzorgd hebben!

In 2019 hebben twee groepen deelnemers aan het nazorggroepsprogramma deelgenomen, inmiddels is al de achtste groep in september 2022 gestart!